חקיקה מקדמת בריאות

סימון מוצרים מזיקים

על פי חוק סימון מוצרים ותקנות מחייב יצרנים ויבואנים לסמן מוצרים המכילים כמויות גדולות של סוכר, מלח או נתרן. עמותת מהיום היתה שותפה לקידום החקיקה וכן למניעת דחיית ישום החוק והתקנות.

איסור מכירת מזון מזיק בבתיה"ס

אחרי 6 שנים של עיכובים, לחצים, מגעים, פניות, מפגשים ומכתבים, אושרו תקנות חוק הפיקוח על איכות המזון במוסדות החינוך. החוק והתקנות, פרי פעילות עמותת מהיום ושותפים נוספים, יאשרו אכיפה בדבר איסור ממכר מזון מזיק במוסדות החינוך בארץ. העמותה פועלת להשלמת החוק, כך שיחול גם על מפעלי ההסעדה במוסדות החינוך.

סל מוצרים בריאים מוזלים

כחלק מהמלצות וועדת האסדרה, נקבע כי לא מספיק שהממשלה תעודד צריכת מזון בריא, אלא שיש צורך בהנגשתו במחיר סביר. ביחד עם שותפיה, פועלת עמותת מהיום לשינוי הרכב סל המוצרים בפיקוח. בין היתר על ידי הוצאת מזונות מזיקים כגון לחם לבן מסל המוצרים שבפיקוח והכנסת מזונות בריאים יותר כגון, לחם מלא.

לחם מלא בפיקוח

לחם בריא:  כיום, הלחם מהווה חלק ניכר מהתצרוכת הקלורית היומית של אזרחי המדינה. הלחם הלבן והלחם האחיד נמכרים במחיר המפוקח על ידי הממשלה. אלא שלחמים אלו מכילים סוכרים, והם נטולי סיבים תזונתיים. עמותת מ'היום' פועלת להגדלת הצריכה של הלחם המלא מדגנים מלאים, וללא תוספת סוכר. איך? בין היתר, באמצעות הוצאת הלחם הלבן מרשימת המוצרים המפוקחים, והכנסת הלחם המלא לרשימה זו.

מתנה המחברת את המשפחה יחד לשעה של פעילות ערכית, מלמדת, מאתגרת ומהנה בנושא בריאות. (מתאים למשפחות עם ילדים בגילאי כיתות ג'-ו' והנאה מובטחת גם להורים ולאחים הגדולים).