חקיקה ושינוי עמדות

השדולה לאורח חיים בריא

השדולה לאורח חיים בריא בכנסת הוקמה ב-2016. חברים בה: ח"כ איתן כבל ('המחנה הציוני'), ח"כ רחל עזריה ('כולנו') וח"כ ישראל אייכלר ('יהדות התורה'). 
מטרות השדולה:
העלאת המודעות הציבורית לקידום אורח חיים בריא בדגש על תזונה בריאה וחינוך גופני.

קידום יוזמות חקיקתיות לקידום אורח חיים בריא.
פיקוח על פעולות הממשלה בנושא אורח חיים בריא.
תגובה לאירועים לא צפויים והגעה לשטח בנושאים שונים הקשורים לאורח חיים בריא.  

סימון מוצרים מזיקים

על פי המלצות ועדת האסדרה לתזונה בריאה, בראשות מנכ"ל משרד הבריאות, ואשר הגישה המלצותיה בסוף 2016, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, יש לסמן מוצרים  המכילים כמויות גדולות של סוכר, מלח או נתרן. התקנות אמורות להיכנס לתוקף בינואר 2020. עמותת מהיום פועלת לוודא שתקנות סימון המוצרים תכנסנה לתוקף, גם במציאות של שינויים פוליטיים במדינה.

איסור מכירת מזון מזיק בבתיה"ס

אחרי 6 שנים של עיכובים, לחצים, מגעים, פניות, מפגשים ומכתבים, אושרו באופן חלקי תקנות חוק הפיקוח על איכות המזון במוסדות החינוך. החוק החדש, פרי לחצי עמותת מהיום ושותפים נוספים באחודה לאורח חיים בריא, יאשר אכיפה של המלצות מנכ"ל משרד החינוך בדבר איסור ממכר מזון מזיק במוסדות החינוך בארץ. העמותה פועלת להשלמת החוק, כך שיחול גם על מפעלי ההסעדה במוסדות החינוך.

סל מוצרים בריאים בפיקוח

כחלק מהמלצות וועדת האסדרה, נקבע כי לא מספיק שהממשלה תעודד צריכת מזון בריא, אלא שיש צורך בהנגשתו במחיר סביר. בשיתוף עמותת 'עתיד', המועצה הלאומית לביטחון תזונתי ומחלקת התזונה במשרד הבריאות, פועלת עמותת מהיום לשינוי הרכב סל המוצרים בפיקוח. בין היתר לכך שיוצאו מהסל הנוכחי מזונות מזיקים כגון חמאה ושמנת, ויוכנסו מזונות בריאים. 

לחם מלא בפיקוח

לחם בריא:  כיום, הלחם מהווה חלק ניכר מהתצרוכת הקלורית היומית של אזרחי המדינה. הלחם הלבן והלחם האחיד נמכרים במחיר המפוקח על ידי הממשלה. אלא שללחמים אלו מכילים סוכרים, ונטולי סיבים תזונתיים. עמותת מ'היום' פועלת להגדלת הצריכה של הלחם המלא מדגנים מלאים, וללא תוספת סוכר. איך? בין היתר, באמצעות הוצאת הלחם הלבן מרשימת המוצרים המפוקחים, והכנסת הלחם המלא לרשימה זו.

מיסוי מזון מזיק

מיסוי מזון מזיק, ובעיקר משקאות ממותקים: בחלק גדל והולך ממדינות העולם, מיסוי מזון מזיק, ובעיקר מיסוי משקאות עתירי סוכר, מתקבל, ומביא לתוצאות חיוביות בצמצום צריכת הסוכר על ידי אזרחי אותן מדינות. עמותת מהיום מניפה את דגל 'מס הסוכר' ובתקופה הנוכחית מתחילה לפעול מול האוצר בעניין.

אנחנו "לוביסטים של הציבור", נטולי אינטרסים מסחריים, ומחוייבים לפעול בלהט כדי להניע במקביל גלגלים שונים, כדי לעודד את המערכות הפוליטיות, הציבוריות, המוניציפליות, המסחריות ובכלל, לפעול לאורח חיים בריא יותר בישראל