חזון העמותה:

שינוי אורחות חיים וקוד ההתנהלות של ילדים ומשפחותיהם.

מטרות העמותה:

• הנגשת מידע והטמעת אורח חיים בריא בקרב ילדים ,נוער ומשפחותיהם.

• קידום חקיקה לשינוי הטמעה ואכיפה של אורח חיים בריא במשפחות.

• הפחתת שיעורי סוכרת ,שיפור הניהול העצמי של מחלת הסוכרת מתוך לקיחת אחריות אישית של המטופל והנגשת הסביבה שלו למקדמת בריאות .

• קידום סביבת חיים וסביבת עבודה ושיפור הרגלי הבריאות של ילדים , נערים ,צוותי חינוך,משפחות צעירות ,עובדים ,גיל שלישי ועוד.